כתבה בבלוג

גן פעוטון יהודית

תפילה לשנה החדשה

אוג 23. 2013 | מאת יהודית בוגנים

עת נפתח השער

לשנה חדשה

ופתח ניצב האוצר היקר

נישא כפיים אל קל שמים

שיצליח דרכינו

לשלום יוליכנו

יזכנו לדעת-

את הדרך הבטוחה

שתביאנו לידי הצלחה

למלא האוצר

במטען גדול ויקר

של חינוך וערכים

מידות ומעשים

שניהיה שלוחות נאמנות למלא את כל המשאלות.

אמן.